Triedenie   Index  
    Prihlásenie   Registrácia   Návod   Podmienky  
   Interiér   
   Stavebné konštrukcie   
   Výplne otvorov a fasády   
   Požiarna bezpečnosť stavby   
   Stavebná chémia   
   Technické zariadenia budov   
   Okolie stavby   
   Projekčné práce a služby   
   Stavebné práce a služby   
   Elektro inštalácie   
   Chladenie   
   Meranie a regulácia   
   Ochrana objektov   
   Rozvody plynu a zásobníky   
   Rozvody vody, zabudované vybavenie, ČOV   
   Sanita   
   Šachty a kolektory   
   Vetranie a klimatizácia   
   Vykurovanie   
   Výťahy, eskalátory, zdviháky, manipulátory, váhy   

   Technické vybavenie interiérov   
   Zariadenia pre polnohospodárstvo   
   Bazény a sauny   
   Čerpadlá   
   ČOV   
   Izolácie potrubí   
   Kanalizácia   
   Rozvody a úprava vody   

   Izolácie bazénov a záhradných jazierok   
   Ohrievače a zásobníky TV   
   Sanita   
   Kanalizačné systémy   
   Lapače tukov   
   Odlučovače ropných látok   
   Prečerpávacie stanice odpadových vôd   
   Sanácia vodovodných a kanalizačných rozvodov   
   Žumpy a nádrže   

   Kanalizačné šachty   
   Odvodnenie plochých striech a terás   
   Ochrana potrubia pred zamrznutím   
   Rúrové prestupy   
 
  AS - PUMP  
  Wilo  
 
 
PRODUKT
názov: AS - PUMP
popis: Balené celoplastové prečerpávacie stanice odpadových vôd od najmenších pre rodinné domy
až po veľké stanice, ktoré sú osadené komplexnou technológiou včítane čerpadiel, potrubných rozvodov, elektroinštalácie.
ďalšie info: http://www.asio.sk
DODÁVATEĽ / VÝROBCA
názov: ASIO - SK s.r.o.
popis: Inžiniersko - dodávateľská firma s vlastnou výrobnou základňou pracujúca v odboroch :
1, čistenie odpadových vôd
2, bazény a bazénové technológie
adresa: Robotnícka 1
949 01 Nitra
telefón: 037 656 34 64
fax: 037 - 77 290 86
e-mail: asionitra@asio.sk
www: http://www.asio.sk
 
Ďalšie produkty v katalógu:
AS - ANACOMB (Biologické ČOV)
AS - FAKU (Lapače tukov)
AS - TOP (Odlučovače ropných látok)
AS - VODO (Vodomerné šachty)