Triedenie   Index  
    Prihlásenie   Registrácia   Návod   Podmienky  
   Interiér   
   Stavebné konštrukcie   
   Výplne otvorov a fasády   
   Požiarna bezpečnosť stavby   
   Stavebná chémia   
   Technické zariadenia budov   
   Okolie stavby   
   Projekčné práce a služby   
   Stavebné práce a služby   
   Zakladanie stavieb   
   Izolácie   
   Montované stavby   
   Schody a rampy   
   Steny a priečky   
   Strechy   
   Stropy   
   Železobetónové stavby   

   Podlahy a dlažby   
   Povrchy stien a stropov   
   Drevené steny a priečky   
   Mobilné priečky   
   Nepálený murovací materiál   
   Pálený murovací materiál   
   Plastové predeľovacie priečky   
   Plastové závesy a tabule   
   Sádrokartónové priečky   
   Sklenené deliace priečky   
   WC predeľovacie steny   

   Dilatácie   
   Sanitárne deliace steny   
   Vnútorné omietky   
   Vonkajšie omietky   

   Tehlové obklady   
 
  Ipeľské tehelne  
  POROTHERM - tehly pre deliace konštrukcie  
  STOVA  
 
 
PRODUKT
názov: STOVA
ďalšie info: http://www.stova.sk/modules.php?name=Tehly
DODÁVATEĽ / VÝROBCA
názov: Tehelňa STOVA, spol. s r. o.
popis: Naša firma od vzniku, a to od roku 1995, sa špecializovala na výrobu základného sortimentu pálených tehál – tehlu plnú, odľahčenú, CDm, CV, CDK, CDL.

História stavebnín Tehelňa STOVA, spol. s r. o. siaha do roku 1998, keď naša spoločnosť pri rozvoze svojich vlastných pálených tehál začala vyťažovať nákladné vozidlá vracajúce sa späť do tehelne základným sortimentom stavebných materiálov, ako napr. cement, vápno, hutný materiál.
adresa: Letecká 35
052 01 Spišská Nová Ves
telefón: 053 / 41 73 211, 41 73 214
e-mail: stova@stova.sk